Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    hakda

TAIZHOU YESIN MACHINERY & ELEKTRIK CO., LTDsuw nasoslaryny, elektrik hereketlendirijilerini we beýleki emele gelen önümleri professional öndüriji we üpjün ediji.YESIN “suw nasoslarynyň dogduk mekany” diýlip atlandyrylýan Daxi şäherçesinde ýerleşýär .Bu dürli nasoslaryň we hereketlendirijileriň önümçiligi we gözleg işleri üçin uzak taryhy we ösüşi bar.Ykdysady taýdan gülläp ösmek üçin Şanhaý şäheriniň we Hangzhou şäheriniň golaýyndaky Ningbo portuna ýakyn.

HABARLAR

Merkezden gaçyryş nasosynyň öndürijiligine orta ýapyşyklygyň täsiri Esasy söz: Merkezden gaçyryş nasosy, ýapyşyklyk, düzediş faktory, amaly tejribe

Merkezden gaçyryş nasosynyň öndürijiligine orta ýapyşyklygyň täsiri Esasy söz: Merkezden gaçyryş nasosy, ýapyşyklyk, düzediş faktory, amaly tejribe

Köp pudaklarda merkezden gaçyryş nasoslary köplenç ýelimli suwuklygy daşamak üçin ulanylýar.Şol sebäpli köplenç aşakdaky meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýarys: merkezden gaçyryş nasosynyň iň ýokary ýapyşygy näçe?Merkezden gaçyryş nasosynyň işlemegi üçin düzedilmeli iň az ýapyşyklyk näme?Bu nasosyň göwrümini (nasos akymy), belli bir tizligi (belli bir tizlik näçe pes bolsa, disk sürtülmesi şonça-da köp), amaly (ulgam basyş talaplary), ykdysadyýet, durnuklylyk we ş.m.

Nasoslarda himiki önümçiligiň aýratyn talaplary
Nasoslarda himiki önümçiligiň aýratyn talaplary aşakdakylar..
Nasosyň esasy öndürijilik parametrleri
1. Akym Nasos tarapyndan birlik wagtynda iberilýän suwuklygyň mukdaryna akym diýilýär. Ses akymy qv bilen aňladylyp bilner we umumy birlik m3 / s, m3 / h ýa-da L / s also Şeýle hem aňladylyp bilner köpçülikleýin akym qm, umumy birligi kg / s ýa-da kg / sag.Köpçülikleýin akym bilen ses akymynyň arasyndaky baglanyşyk: qm ...